Het lidmaatschap
LTV Almere kent seniorleden en jeugdleden. Zowel de seniorleden als de juniorleden zijn opgesplitst in leeftijdscategorieën. Hierbij geldt als peildatum 31 december van het betreffende jaar (voorschrift van de KNLTB). Voor studerende leden tot 25 jaar is, bij overleggen van een studentenpas, het contributiebedrag van senior-1 van toepassing.

LTV Almere kent het jaarlidmaatschap en daarnaast nog twee extra mogelijkheden voor een lidmaatschap; zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Bij toetreding tot de vereniging is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00

Klik hier voor het Inschrijfformulier

Contributiebedragen LTV

Mini 4 t/m 6 jaarheel seizoen30 euro
Junior-1 7 t/m 11 jaarheel seizoen90 euro
Junior-212 t/m 17 jaarheel seizoen110 euro
Senior-118 t/m 19 jaarheel seizoen *145 euro
Senior-2
20 t/m 66 jaarheel seizoen *200 euro
Senior 67+
vanaf 67 jaarheel seizoen *165 euro
Student
tot 25 jaar
overleggen van studentenpas
heel seizoen *145 euro
Categorie 1
Zomerlid
1 april - 1 oktober145 euro
Categorie 2
Winterlid
1 oktober - 1 april75 euro

Afwijkende lidmaatschappen bij LTV Almere

LTV Almere biedt de volgende drie extra mogelijkheden voor een lidmaatschap.

Categorie 1:
Een lidmaatschap voor senioren loopt van 1 april tot 1 oktober. Voor deze categorie gelden dezelfde rechten en plichten als voor de jaarleden.

Categorie 2:
Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april.  Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald. Deze leden worden niet automatisch KNLTB lid en behoeven geen verplichte bardiensten e.d. te draaien. Qua speelrecht bestaan er geen verdere afwijkende restricties.

Voor aanmelding en nadere informatie kan men terecht bij de ledenadministratie:
administratie@ltvalmere.nl

Klik hier voor het Inschrijfformulier