Lidmaatschap

 Het lidmaatschap

LTV Almere kent seniorleden en jeugdleden. Beide groepen zijn opgesplitst in leeftijdscategorieën. 

Hierbij geldt voor de leeftijd als peildatum: 31 december van het betreffende jaar (voorschrift van de KNLTB).

Voor studerende leden tot 25 jaar is, bij het overleggen van een studentenpas, het contributiebedrag van senior-1 van toepassing. De studentenpas dient elk jaar opnieuw overlegd te worden.

LTV Almere kent het jaarlidmaatschap en daarnaast een winterlidmaatschap (bestemd voor leden van andere verenigingen); zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Bij toetreding tot de vereniging is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00

 

Afwijkende lidmaatschappen bij LTV Almere

LTV Almere biedt de volgende extra mogelijkheden voor een lidmaatschap:

Categorie 1:
Een lidmaatschap voor senioren loopt van 1 april tot 1 oktober.

Voor deze categorie gelden dezelfde rechten en plichten als voor de jaarleden.

Categorie 2:
Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april

Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.

Deze leden worden niet automatisch KNLTB-lid en behoeven geen verplichte bardiensten e.d. te draaien. Qua speelrecht bestaan er geen verdere afwijkende restricties.

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden van andere tennisverenigingen zonder winterbanen.

Voor aanmelding, vul het aanmeldingsformullier in HIER

Voor nadere informatie kan men terecht bij de ledenadministratie:  [email protected]

 

Inning contributie

Voor de inning van de contributie (bij vooruitbetaling) maken wij gebruik van de diensten van Club.Collect. 
U krijgt van hen een e-mail met daarin de nota en het verzoek om de betaling uit te voeren.
Inschrijfgeld: Bij toetreding is een eenmalig inschrijfgeld verplicht van € 10,-.

Tennisseizoen

Het tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.  Het lidmaatschap wordt automatisch voortgezet.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 1 december van het betreffende jaar.  
Een bevestiging van de opzegging krijgt u van de ledenadministratie ([email protected]); deze geldt als bewijs.

Kantine / Parkdienst

Met uitzondering van juniorleden en senior-67+leden, zijn alle leden verplicht om per seizoen twaalf uur kantine- en/of parkdienst te verrichten  (dat is 3 x 4 uur, of een variant daarop). Deze verplichting kunt u eventueel afkopen voor 75 euro.

Blessurelid

Als u een langdurige blessure heeft en dit voor 1 april meldt dan kunt u gebruik maken van de blessureregeling. U hoeft in dat seizoen dan slechts een bijdrage te betalen van 25 euro. Wilt u na uw herstel toch weer tennissen dan zal een evenredig bedrag als contributie met u worden verrekend..