Lidmaatschap

Het lidmaatschap

LTV Almere kent seniorleden en jeugdleden. Beide zijn opgesplitst in leeftijdscategorieën. 

Hierbij geldt als peildatum 31 december van het betreffende jaar (voorschrift van de KNLTB).

Voor studerende leden tot 25 jaar is, bij overleggen van een studentenpas, het contributiebedrag van senior-1 van toepassing.

LTV Almere kent het jaarlidmaatschap en daarnaast nog een winterlidmaatschap (bestemd voor leden van andere verenigingen); zie onderstaande tabel voor meer informatie.

Bij toetreding tot de vereniging is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,00

 

Afwijkende lidmaatschappen bij LTV Almere

LTV Almere biedt de volgende extra mogelijkheden voor een lidmaatschap:

Categorie 1:
Een lidmaatschap voor senioren loopt van 1 april tot 1 oktober.

Voor deze categorie gelden dezelfde rechten en plichten als voor de jaarleden.

Categorie 2:
Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april

Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.

Deze leden worden niet automatisch KNLTB-lid en behoeven geen verplichte bardiensten e.d. te draaien. Qua speelrecht bestaan er geen verdere afwijkende restricties.

Voor aanmelding, vul het aanmeldingsformullier in HIER

Voor nadere informatie kan men terecht bij de ledenadministratie:  [email protected]

 

Inning contributie

U krijgt van LTV Almere per email een betaalverzoek om uw contributie bij vooruitbetaling te voldoen. Inschrijfgeld: Bij toetreding is een eenmalig inschrijfgeld verplicht van € 10,-.

Tennisseizoen

Het tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december.
Een bevestiging van de ledenadministratie in deze geldt als bewijs.

Kantine / Parkdienst

Met uitzondering van juniorleden en senior-67+leden, zijn de leden verplicht om per seizoen twaalf uur kantine- en/of parkdienst te verrichten  (3 x 4 uur, of een variant daarop). Deze verplichting kunt u eventueel afkopen voor 75 euro.

Blessurelid

Als u een langdurige blessure heeft en dit voor 1 april meldt dan kunt u gebruik maken van de blessureregeling. U hoeft in dat seizoen dan slechts een bijdrage te betalen van 25 euro. Wilt u na uw herstel toch weer tennissen dan zal een evenredig bedrag als contributie met u verrekend worden.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 531 2359

L.T.V. Almere

Sportpark de Marken 4
1355 ES Almere-Haven