aanmelden Voorjaarscomp.

16 november 2018


Er kan weer worden ingeschreven voor de voorjaarscompetitie van 2019. 
INSCHRIJVINGEN DIENEN UITERLIJK 15 DECEMBER TE ZIJN ONTVANGEN

In de bijlage onderaan deze pagina treffen jullie alle verschillende categorieën aan waarvoor kan worden ingeschreven en tevens het aantal maximale teams per speeldag of dagdeel.
LET OP, er zijn een aantal nieuwe categorieën bijgekomen. 
Gezien er een maximaal aantal teams kunnen inschrijven, zullen teams op basis van 'first come - first serve' worden ingedeeld; dus hoe eerder je je als team opgeeft hoe lager de kans is dat je teleurgesteld wordt (VOL).

Voor alle Jeugdteams geldt dat net zoals vorig jaar de teams worden samengesteld door de trainers in samenspraak met de JC.
Deze teams gaan dan zowel de voorjaars- als najaarscompetitie samenspelen.
De coördinatie van de Rood-Oranje en Groene jeugdcompetitieteams loopt via onze Tenniskids-functionaris:
Martine Dikstaal, te bereiken via [email protected] 
Deze groep krijgt apart bericht van Martine.
Je speelt dus een heel jaar (totaal 14 zondagen) samen.  
De teamindelingen voor de jeugd worden eind november bekendgemaakt.

Voor alle Senioren teams:
Heb je al een team dan moet je teamcaptain een mail sturen naar [email protected] met daarin:
- de namen van alle teamgenoten met hun bondsnummer 
- in welke competitiesoort het team wil worden ingedeeld
- op welke dag jullie willen spelen.
Alle teamcaptains krijgen een terugkoppeling per mail met daarin de confirmatie van inschrijving of, indien er teveel teams zijn, een suggestie voor een andere speeldag of dagdeel.

Heb je nog geen team, geen nood. Stuur dan een email met daarin je naam, bondsnummer, speelsterkte en je voorkeur in welke categorie je graag zou willen spelen. 
Ik zal dan mijn best doen je aan een team te koppelen.

Wil je je als invaller opgeven dan kan dit natuurlijk ook. Stuur dan een mail, met daarin je naam, contactinformatie, bondsnummer en speelsterkte. 
Je komt dan op de invallerslijst; deze lijst wordt dan gedeeld met alle teamcaptains zodat deze je dan kunnen benaderen wanneer er een invaller nodig is.

Groeten van Oscar Bos
Club VCL - LTV Almere 
06 53450248

-----------------------------------------------------

TER INFORMATIE

Harmonisatie van competitievormen
In de afgelopen periode heeft de KNLTB de competitievormen van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd (de landelijke zondagcompetitie was al geharmoniseerd en is daarom buiten beschouwing gebleven). Mede als gevolg van het afschaffen van de districtsgrenzen zijn er competitiesoorten samengevoegd, waardoor het aanbod is teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. Hierdoor is er een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.

Aanleiding van de harmonisatie
 • Te grote versnippering van het aantal soorten
 • Grote niveauverschillen
 • Grote reisafstanden
 • Opheffen van de districten
Gevolgen van de harmonisatie voor de aanvraag van 2019
 • Ploegrechten VJC van districts-/ regiocompetities komen te vervallen. Dit betekent dat er door clubs voor ieder team eenmalig een ploegopgave gedaan moet worden. Dit stelt de KNLTB in staat om een ideale piramide van klassen samen te stellen. Daarna zullen jaarlijks de ploegrechten weer gelden.                                                      N.B.  De ploegrechten voor de landelijke competitie (zondag) blijven bestaan. 
 • Competitiesoorten met verschillende leeftijdsgrenzen zijn samengevoegd, omdat:
  • Data heeft aangetoond dat de leeftijden van spelers in de verschillende leeftijdscategorieen vrijwel identiek zijn;
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kon worden. 
 • Harmonisatie van de regelgeving: overal gelijke begintijden (op dagen waarop met vaste aanvangstijden wordt gespeeld/ op zaterdag en zondag blijven de variabele aanvangstijden gelden), het spelen met wisselende dubbelpartners wordt standaard, aantal banen per thuisspelend team wordt overal gelijk en overal dezelfde telmethoden.
Voordelen nieuwe aanbod voor 2019
 • Meer massa: meer spelers en teams per soort
 • Minder niveauverschil binnen de poules
 • Kortere reisafstanden
 • Meer variatie in tegenstanders
Bovenstaande voordelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan het competitieplezier!
Competitiesoorten

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 531 2359

L.T.V. Almere

Sportpark de Marken 4
1355 ES Almere-Haven