Besproken door het bestuur

05 augustus 2019


 

1. Opening.Allen Welkom 

2. Verslag vorige vergadering.

Keuken is in uitvoering. Er is een offerte voor de inrichting van de keuken.Totaal 1700,— (voor tafel en kasten) en 3000,— (apparatuur. Geschat) Er komen controlelijsten voor de dagelijkse controle van de temperatuur van de koelkast. Ook wordt er een lijst van barmedewerkers opgehangen. Verder komt er een nieuw handboek.

3. Ingekomen stukken.               

a. Uitnodiging Frank Neering KNLTB. 06-.......                                                    Joop maakt afspraak                

b. Lokaal Sportakkoord. Even aanhouden               

c. Ventilatie douches. De Douches worden volgend jaar aangepakt.     Joop stuurt antwoord.               

d. Jeugdfonds. We maken een afspraak met TCF. Agenda voorbereiden.Er ligt een goed voorstel van TCF. Alleen de administratie ingewikkeld. Goed in de aanmelding duidelijk maken dat het om Jeugdsportfonds gaat. Chris neemt contact op met JSF. Daarna een afspraak met TCF.               

e.  Masters Flevoland gaat online. Mogen op de 2e inhaal dag spelen.  

f. mail van Paridon over afhalen vuil.                Wordt afgehandeld door Oscar. 

4. Evaluatie jeugdtoernooi                Top. Ook het Kampeerweekend is goed verlopen. Er waren 83 betalende spelers ongeveer 50 %  LTV spelers. Horeca goed gelopen. Financieel nog geen totaal beeld.                            Chris Zoekt dat nog uit.                Er wordt een evaluatieavond met ouders en andere organisatoren gepland.               

Begin September Volgend jaar rekening houden met schoolvakanties en JRT-toernooien.                100 spelers is een ideale hoeveelheid. 

5. Evaluatie Open toernooi.                Is erg goed verlopen. Er zijn wel een paar dingetjes. O.a. Scheiding met bardienst. Uitstraling. Catering en BBQ. Financieel nog niet bekend. Wordt a.s. woensdag geëvalueerd met de organisatoren.                 Niet veel groter!               

6. Voorstel Clubkampioenschappen                Voorstel ziet er leuk uit. Toernooi staat online. Moeten barbezetting regelen voor overdag. Henk praat deze week nog verder met Margreet en Hans. 

7. Stand van zaken Waarschuwing Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit.               

a. Keuken is in verbouwing. Zie opening.               

b. Coffee Click. Contract is per maart 2021 opgezegd.                               Er ligt een bijzonder voorstel dat onmiddellijk kan worden ingevoerd.                               Smaak moet nog worden getest.                               Is voorstel. Kopie van het voorstel doorsturen. Wordt vervolgd. 

8. Onderhoud banen 

9. Nieuwe Drank- en Horeca vergunning.               

a. Er komt een Bestuursreglement. Joop doet voorstel op basis van concept NOC/NSF.                                      Joop               

b. IFA Cursus regelen. iedereen moet dat hebben. Datum uiterlijk 1 april 2020. In de bar mail vermelden dat de IFA opleiding moet worden gevolgd.                

c. Omzet 1e helft 2019 is minder dan 2018. Op de website uitleggen dat we bezig zijn met het vernieuwen van de drankvergunning (vanwege controle); Bestuursreglement; IFAopleiding. We gaan de leden Cctief benaderen. 

10. Functioneren JC               

Er moet een JC komen. Overleg met Martine initiëren. Oscar benadert Martine. Ook Mieke Strobbe benaderen. Mailtje naar Mieke Waarvoor kunnen we je                inzetten. 

11. Nieuwe banen / padel                Besloten na te denken over een enquête. 

13. Rondvraag               

- Waarom blijft er altijd troep achter wanneer iemand iets doet bij de club?               

- Volgende ALV 23 oktober 2019. 20.00 uur.               

- Volgende bestuursvergadering 7 en 21 en 27 augustus.                -

Wie doet het baan beheer? Ferdy? Zwen kan er wel uit. Hij beheert toch niet.               

- Er zijn een aantal leden die in het geheel niet gereageerd hebben op zowel oproepen voor Bardienst als een tikkie voor afkoop. Briefje sturen en ze er op                        wijzen dat dit verplichtingen van de leden zijn. Joop stuurt briefje!                 

Nieuwscategorieën