Contributie

11 februari 2019


U zult het wel gemerkt hebben. De contributienota's voor 2019  zijn in het het weekend van 3 februari naar onze leden verzonden (per e-mail, afkomstig van KNLTB.Collect). 
We willen erop wijzen dat iedereen uiterlijk 28 februari zijn/haar betaalkeuze moet hebben aangegeven en ook gebruikmaakt van deze wijze van contributiebetaling. 
Dit bespaart onze penningmeester veel tijd.

Het betalen van de contributie kort vóór of tijdens de pas-afhaalmomenten ( bijv. via de pinautomaat in de kantine) is namelijk ongewenst omdat dat extra beslommeringen geeft.

Categorieën