Financien

28 april 2020


Financiele gevolgen corona-crisis voor LTV Almere;

We hebben in het bestuur de financiële situatie van LTV besproken die door de gevolgen van de coronacrisis is ontstaan door o.a. het dicht hebben moeten houden van ons clubhuis, ook is er in de winterperiode veel geïnvesteerd en we hebben natuurlijk doorlopende financiële verplichtingen.
Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging maar we willen dat ook blijven.
Helaas zijn er wel gevolgen en onze penningmeester heeft deze hieronder (rood) beschreven:

Financiële gevolgen corona-crisis voor de LTV: Belangrijke pijlers waarop onze explotie-begroting steunt zijn, naast contributie-inkomsten, ook inkomsten uit de kantine en sponsorgelden. Door de sluiting van alle sportactiviteiten binnen verenigingsverband wordt ook onze vereniging financieel getroffen met name door inkomstenderving uit de kantine-exploitatie; het mogelijk niet doorgaan van de voorjaarscompetitie, alsmede het niet kunnen organiseren van het jaarlijkse Open toernooi, zal in dit scenario tot een kostenpost leiden van circa € 8.000 - € 9000. Uiteraard hebben wij als bestuur alle niet noodzakelijke uitgaven 'on hold' gezet en houden we de vingers aan de pols. Bij het hierboven geschetste plaatje is uitgegaan dat rond 1 augustus weer een en ander genormaliseerd is.

In het najaar bekijken we onze financiën opnieuw en stellen we het voorlopig resultaat 2020 en de begroting voor 2021 op.

We verwachten vast te kunnen stellen in hoeverre de bardiensten zijn ingevuld en beoordelen we of, en zo ja hoe, restitutie van bargeld passend is.

Dit zal als voorstel in de ALV van november 2020 komen.
Voor ons als bestuur is dit een volledig nieuwe situatie die geen vergelijk kent.
We willen hier zorgvuldig in zijn en zullen dit jaar kritisch zijn op de kosten en terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Graag jullie begrip en vertrouwen hiervoor.
Op 12 mei is het volgende moment waarop de overheid en aansluitend de KNLTB nieuwe richtlijnen gaan geven.
De huidige maatregelen zijn ook te zien op de site Centrecourt van de KNLTB.

Blijf gezond en hopelijk tot snel op LTV Almere!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuwscategorieën BESTUUR


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen