Statuten & notulen ALV

10 mei 2019


Onze statuten zijn gewijzigd per 9 mei jl. als je hierin interesse hebt kun je deze inzien evenals de notulen van de Algemene Ledenvergadering van maart 2019.

Beide documenten zijn te bekijken in het beschermde gedeelte van de website (dus na het inloggen op de website).