Vertrouwenspersoon LTV

Alle leden van L.T.V., jong en oud, hebben recht op een veilige sportomgeving. Daar moet je als stichting voor zorgen. Maar waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, sportieve, plezierige maar ook minder leuke dingen. Veel is zelf op te lossen, helaas kan zich ook ongewenst gedrag voordoen zoals agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit kan een enorme impact hebben op de persoon of op het verenigingsleven. Een vertrouwenspersoon helpt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen door te signaleren en te adviseren aan het bestuur. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

 

Taak en rol vertrouwenspersoon:

  • Laagdrempelig luisterend oor: Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
  • Begeleiden naar een oplossing: De vertrouwenspersoon analyseert en geeft adviezen om tot een oplossing te komen aan de melder. Soms is kunnen delen alleen al voldoende, maar indien gewenst kan er begeleid worden bij een vervolg of vervolggesprek. 
  • Is er toch nog een vervolgstap nodig? De vertrouwenspersoon geeft advies voor een mogelijk vervolg zoals het indienen van een klacht of externe meldingsprocedure. Belangrijk is dat de melder altijd beslist wat er gebeurt. Die houdt de regie. 
  • Rapportage aan bestuur: Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor het bestuur. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kan het bestuur anticiperen op wat er speelt binnen de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om beleid aan te scherpen. 

De vertrouwenspersoon van L.T.V. is Margreet Bijsterveld.
Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06-27077377

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 36 531 2359

L.T.V. Almere

Sportpark de Marken 2
1355 ES Almere

KVK-nummer

39038631