Bestuur

In onderstaande tabel zijn de contactgegevens van ons huidige dagelijkse bestuur te vinden. 

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Bob Westerink & Servi de Vette [email protected]
Secretaris Christine Jonkers [email protected]
Penningmeester Martijn Hertog [email protected]

 

Daarnaast hebben we ook een aantal functies en commissies die ieder belast zijn met hun eigen taken en projecten. In onderstaand organogram zijn de verschillende functies en commissies te vinden en onder welk bestuurslid deze commissies vallen.

Commissies

In onderstaande tabel staan de voorzitters van de diverse commissies met de contactpersonen vermeld.  

Barcommissie Frans Puyk [email protected]
Technische commissie Vacature (Christine Jonkers a.i.) [email protected]
VCL Lianne Kor [email protected]
Sponsorcommissie Xander Vehof [email protected]
Jeugdcommissie Vacature (Christine Jonkers a.i.) [email protected]
Tennis Kids Vacature (Sabine Gouw) [email protected]
Ledenadministratie Margreet Jimmink [email protected]
Communicatie Margreet Jimmink  [email protected]
Parkcommissie Hans Jimmink [email protected]

 

Vertrouwenspersoon

Alle leden van LTV,  jong en oud, hebben recht op een veilige sportomgeving. Daar moet je als vereniging voor zorgen. Maar waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, sportieve, plezierige maar ook minder leuke dingen. Veel is zelf op te lossen, helaas kan zich ook ongewenst gedrag voordoen zoals agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit kan een enorme impact hebben op de persoon of op het verenigingsleven.

Een vertrouwenspersoon helpt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen door te signaleren en te adviseren aan het bestuur. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

Taak en rol vertrouwenspersoon:

  • Laagdrempelig luisterend oor: Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
  • Begeleiden naar een oplossing: De vertrouwenspersoon analyseert en geeft adviezen om tot een oplossing te komen aan de melder. Soms is kunnen delen alleen al voldoende, maar indien gewenst kan er begeleid worden bij een vervolg of vervolggesprek. 
  • Is er toch nog een vervolgstap nodig? De vertrouwenspersoon geeft advies voor een mogelijk vervolg zoals het indienen van een klacht of externe meldingsprocedure. Belangrijk is dat de melder altijd beslist wat er gebeurt. Die houdt de regie. 
  • Rapportage aan bestuur: Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor het bestuur. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kan het bestuur anticiperen op wat er speelt binnen de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om beleid aan te scherpen. 

De vertrouwenspersoon van LTV is Margreet Bijsterveld.
Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06-27077377