Bestuur

In onderstaande tabel zijn de contactgegevens van ons huidige dagelijkse bestuur te vinden. 

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Bob Westerink & Servi de Vette [email protected]
Secretaris Christine Jonkers [email protected]
Penningmeester Martijn Hertog [email protected]

 

Daarnaast hebben we ook een aantal algemene bestuursleden die zich bezighouden met bijvoorbeeld de Technische Commissie, de barcommissie en overige projecten. In onderstaand organogram zijn de verschillende commissies te vinden en onder welk bestuurslid deze commissies vallen.

 

Commissies

Zoals aangegeven hebben we verschillende commissies binnen de club. Deze commissies zetten zich in voor de club. Zie onderstaand overzicht voor de verschillende commissies en contactgegevens. 

Barcommissie Frans Puyk [email protected]
Technische commissie vacature [email protected]
VCL Lianne Kor [email protected]
Sponsorcommissie Xander Vehof [email protected]
Jeugdcommissie vacature [email protected]
Tennis Kids Sabine Gouw [email protected]
Ledenadministratie Margreet Jimmink [email protected]
Communicatie Margreet Jimmink  [email protected]
Parkcommissie Hans Jimmink [email protected]

 

Vertrouwenspersoon

Alle leden van LTV,  jong en oud, hebben recht op een veilige sportomgeving. Daar moet je als vereniging voor zorgen. Maar waar mensen samen komen, daar gebeuren dingen. Fijne, sportieve, plezierige maar ook minder leuke dingen. Veel is zelf op te lossen, helaas kan zich ook ongewenst gedrag voordoen zoals agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit kan een enorme impact hebben op de persoon of op het verenigingsleven.

Een vertrouwenspersoon helpt om ongewenste omgangsvormen te voorkomen door te signaleren en te adviseren aan het bestuur. En als het wel gebeurt: de impact ervan te beperken.

Taak en rol vertrouwenspersoon:

  • Laagdrempelig luisterend oor: Bij een vertrouwenspersoon kan iemand zijn verhaal kwijt, zonder gevolg. De informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 
  • Begeleiden naar een oplossing: De vertrouwenspersoon analyseert en geeft adviezen om tot een oplossing te komen aan de melder. Soms is kunnen delen alleen al voldoende, maar indien gewenst kan er begeleid worden bij een vervolg of vervolggesprek. 
  • Is er toch nog een vervolgstap nodig? De vertrouwenspersoon geeft advies voor een mogelijk vervolg zoals het indienen van een klacht of externe meldingsprocedure. Belangrijk is dat de melder altijd beslist wat er gebeurt. Die houdt de regie. 
  • Rapportage aan bestuur: Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk. Eens per jaar maakt de vertrouwenspersoon een rapportage voor het bestuur. Uiteraard zonder details en geanonimiseerd. Zo kan het bestuur anticiperen op wat er speelt binnen de vereniging. En waar nodig, helpt hij of zij om beleid aan te scherpen. 

De vertrouwenspersoon van LTV is Margreet Bijsterveld.
Zij is te bereiken onder telefoonnummer 06-27077377