Lidmaatschap

Lidmaatschap

Bij onze vereniging kan in principe het gehele jaar worden getennist; het tennisseizoen loopt van 1 april t/m 31 maart. Voor de indeling in de lidmaatschapscategorieën is bepalend de leeftijd op 31 december van het betreffende jaar (peildatum). De periode waarover contributie verschuldgd is, loopt van 1 april t/m 31 maart, gelijk aan het tennisseizoen, en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk vóór 1 maart.

Bij toetreding tijdens het tennisseizoen is er contributie naar rato verschuldigd. Bij aanmelding als lid is éénmalig inschrijfgeld ten bedrage van € 10 van toepassing. LTV Almere hanteert een doorlopend jaarlidmaatschap met als uitzondering daarop een winterlidmaatschap (zie hieronder).

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden vóór 1 december. U krijgt een bevestiging van de opzegging van de ledenadministratie. 

Voor aanmelding, vul het formulier Hier in. Voor nadere informatie kan men terecht bij de ledenadministratie.

 

Studentenlidmaatschap

Voor studerende leden van 20 t/m 24 jaar is, bij het overleggen van een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling, het contributiebedrag van senior-1 van toepassing. Peildatum is 31-12. Dit bewijs dient elk jaar opnieuw overlegd te worden.

 

Winterlidmaatschap

Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden van andere tennisverenigingen zonder winterbanen (en die hun bondsnummer kunnen overleggen). Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd en deze leden hoeven geen bardiensten te verrichten. Qua speelrecht bestaan er geen verdere afwijkende restricties.

 

Blessurelid

Wanneer een blessure vóór aanvang van het seizoen (dus vóór 1 april) aan de ledenadministratie kenbaar is gemaakt, kunnen geblesseerde leden of leden die zwanger zijn, als blessurelid worden geregistreerd. Er wordt dan € 25,00 in rekening gebracht. Wanneer een lid tijdens het seizoen weer kan spelen wordt alsnog een evenredig deel van de contributie in rekening gebracht.

Mocht een langdurige blessure ontstaan tijdens het tennisseizoen, dan kan onder voorwaarde een deel van de betaalde contributie worden gecompenseerd, indien duur blessure is:

  • 6 tot 9 maanden – compensatie 50 % van de betaalde seizoenscontributie.
  • 9 tot 12 maanden – compensatie 75 % van de betaalde seizoenscontributie.

De voorwaarden zijn:

  • Tijdige schriftelijke melding van de blessure bij de ledenadministratie.
  • Compensatie geschiedt uitsluitend d.m.v. verrekening met de te betalen contributie over een volgend seizoen, waarin weer gespeeld kan worden.
  • Er kan maar één keer gebruikt worden gemaakt van deze regeling. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

 

Kantinedienst

Met uitzondering van juniorleden en seniorleden vanaf 70 jaar, zijn alle leden verplicht om per seizoen twaalf uur kantinedienst te verrichten  (dat is 3 x 4 uur, of een variant daarop). Deze verplichting kunt u eventueel afkopen voor 75 euro.

Nieuwe leden zijn in hun eerste lidmaatschapsjaar niet verplicht om kantinedienst te verrichten (mag wel).

 

Contributie

Lidmaatschap Leeftijd Speelrecht Contributie
Mini 5 t/m 6 jaar Heel seizoen,  aanmelding KNLTB en speelrecht competities 35 euro
Junior-1 7 t/m 11 jaar  Heel seizoen 104 euro
Junior-2 12 t/m 17 jaar Heel seizoen 127 euro
Senior-1 18 t/m 19 jaar Heel seizoen 167 euro
Senior-2 20 jaar en ouder Heel seizoen 231 euro
Senior 67+ 67 jaar en ouder Heel seizoen, werkdagen van 9.00 tot 18.00, deelname aan alle activiteiten 191 euro
Student 20 t/m 24 jaar Heel seizoen 167 euro
Winterlid n.v.t. 1 oktober tot 1 april, alleen bestemd voor leden van andere verenigingen met bondspas.  87 euroInning contributie

Voor de inning van de contributie maken wij gebruik van de diensten van ClubCollect.  U ontvangt via ClubCollect een e-mail met daarin de nota en het verzoek om de betaling uit te voeren.