Gedragscode

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Zondag 11 september is de najaarscompetitie weer van start gegaan, misschien iets natter dan we hadden gehoopt…. Het bestuur wil alle deelnemende leden van LTV Almere een ontzettend mooie en sportieve competitie toewensen. We hopen dat alle deelnemers en begeleiders/toeschouwers gaan genieten van competitief leuke en leerzame potjes thuis en als gast bij andere verenigingen. 

Omdat we ons realiseren dat, in het streven naar team of individuele winst, in een wedstrijd het sportief gedrag van zowel de speler als toeschouwers weleens onder druk kan komen te staan, willen we iedereen op het hart drukken dat ook in de competitie het plezier in tennis moet worden behouden. 

De KNLTB heeft daarover de Fair Play gedragscode opgesteld en die luidt samenvattend als volgt: “Fair Play houdt in dat je speelt volgens de regels van de sport en je je eerlijk en sportief gedraagt. Fair Play is van belang in elke sport en dus ook in de tennissport. Op en naast de baan dient iedereen – van recreant tot topspeler, leraar of vrijwilliger – zich integer en respectvol te gedragen. De KNLTB draagt Fair Play actief uit aan alle betrokkenen bij de tennissport. Fair Play draagt namelijk bij aan een veilige en plezierige sportbeoefening. En wie het plezier in tennis behoudt, blijft de sport langer beoefenen!” 

Als bestuur van LTV Almere kunnen we dat alleen maar beamen en zullen daar samen met jullie op toezien. Wedstrijdleiding (VCL) maar ook bestuur en trainers kunnen en zullen bij onsportief gedrag op of langs de baan waarschuwen dan wel ingrijpen door de wedstrijd te beëindigen.

Op https://knltb.nl/fairplay staat in detail uitgelegd waar Fair Play voor staat. We raden iedereen ten zeerste aan om deze artikelen te lezen. 

Als bestuur zijn we aan het werk om punten uit de KNLTB Fair Play gedragscode toe te voegen aan de bestaande gedragscode van LTV Almere. Deze vernieuwde LTV Almere gedragscode volgt dus nog op de website, als link in de nieuwsbrief en als bericht in de Club-app.

In het kort willen we hieronder een paar punten van de Algemene gedragscode naar spelers en tennisouders specifiek benoemen.

Wat wordt er op basis van de KNLTB Algemene gedragscodes van alle spelers verwacht?

 1. Houd je aan de spelregels, vertoon sportief gedrag en speel niet vals;
 2. Gebruik op of langs de banen geen scheldwoorden;
 3. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen;
 4. Raak niemand tegen zijn/haar wil aan;
 5. Ga netjes om met je omgeving en je materiaal. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen;
 6. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag.

Wat wordt er op basis van de KNLTB Gedragscode van de tennisouders verwacht?

 1. Geef het goede voorbeeld;
 2. Leg niet te veel nadruk op winnen. Speelplezier is nog belangrijker;
 3. Val je kind en dat van een ander niet af;
 4. Val de leraar, trainer, coach of leiding niet aan;
 5. Toon interesse en moedig je kind aan;
 6. Gebruik geen fysiek of verbaal geweld;
 7. Bemoei je niet met de wedstrijd van je kind.

Het bestuur verwacht dat iedereen die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij de wedstrijdleiding, de trainers en/of het bestuur.

Neem contact op met onze vertrouwenspersoon, Margreet Bijsterveld (06 27077377), als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Zij is er om met jou te praten en jouw steun en advies te geven.

Als er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande dan wel de volledige Gedragscode LTV Almere dan horen we dat graag via: [email protected]