Renovatie clubhuis

29 januari 2024


Even wat informatie over de voortgang renovatie van het clubhuis (of Totaal Aanpak Clubhuis = T.A.C)
De eerste noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd en deze bestaan uit:
1) Om voor de toekomst energieneutraal te kunnen zijn, zijn begin januari 62 zonnepanelen op het lage dakgedeelte geplaatst en aangesloten. De stuurgroep T.A.C. heeft hier hard aan gewerkt en dan met name Edward Appelman, die ik dan ook heel dankbaar ben (enkele foto's van de uitvoering toegevoegd.
2) Alvorens de zonnepanelen werden aangebracht is het dak nagelopen en waar nodig hersteld zodat de lekkages opgeheven zijn en de dakbedekking voor de komende tien jaar voldoet. Ook is het voegwerk van de muur van het bovendak vernieuwd.
3) De hoofdstructuur van de elektrische installatie is geheel aangepakt en de meterkast is vernieuwd. Het geheel ziet er zeer professioneel uit en zal nog gekeurd worden zodat we op dat vlak ook weer voldoen aan de huidige normen. Dit onderdeel is uitgevoerd door Hans Keyzer en Frans Puyk.
4) Binnen de stuurgroep T.A.C. wordt er nu hard nagedacht over de verdere aanpak van het clubhuis waarbij eerst met het bestuur gekomen moet worden tot een missie en een visie naar een uitvoeringsplan. Om tot een duidelijk uitvoeringsplan te komen wordt het bestuur, Z&D en leden van de stuurgroep bijgestaan door Bart Bijsterveld.
5) Op dit moment wordt er nagedacht over noodzakelijke onderdelen aan de buitenzijde zoals de glazen bouwstenen en verder voegwerk.
5) Ook zijn we al redelijk ver gevorderd met het weer up to date maken van de noodzakelijke mechanische ventilatie, er zullen nieuwe motoren worden geplaatst en alle leidingen en roosters zullen worden gereinigd. 
5) Er is een planning afgesproken om dit jaar de renovatie van het clubhuis af te ronden, daarbij zullen ook nog andere onderdelen zoals de toegang tot het park en de fietsenstalling en verdere inrichting naar voren komen.

De stuurgroep T.A.C. komt regelmatig bij elkaar om de voortgang in de renovatie te behouden maar gezien de hoeveelheid nog te regelen werkzaamheden hebben we toch behoefte aan meer vrijwilligers om onze club voor iedereen aantrekkelijk te houden. Wij zullen hier op een later moment terugkomen als we weten voor welke specifieke deskundigheid we vrijwilligers zoeken.

Met vriendelijke groet,
Rob van den Brink
Co√∂rdinator stuurgroep T.A.C. 

   

 

 

 

Nieuwscategorieën BESTUUR